Бердянськ:

 • Бердянський державний педагогічний університет;
 • Бердянський інститут підприємництва.

Бережани:

 • Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету.

Біла Церква:

 • Білоцерківське міське територіальне представництво Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 • Білоцерківський державний аграрний університет.

Бровари:

 • Економіко-технологічний університет.

Вінниця:

 • Вінницький державний аграрний університет;
 • Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського;
 • Вінницький інститут економіки Тернопільського національного університету;
 • Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова;
 • Вінницький національний технічний університет;
 • Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету;
 • Вінницький фінансово-економічний університет.

Глухів:

 • Глухівський державний педагогічний університет ім. С.Н. Сергєєва-Ценського.

Горлівка:

 • Горлівське територіальне представництво Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 • Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов.

Дніпродзержинськ:

 • Дніпродзержинський державний технічний університет.

Дніпропетровськ:

 • Дніпропетровський державний аграрний університет;
 • Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту;
 • Дніпропетровський медичний інститут народної медицини;
 • Дніпропетровський національний університет;
 • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна;
 • Дніпропетровський університет економіки і права;
 • Національний гірничий університет України;
 • Український державний хіміко-технологічний університет.

Донецьк:

 • Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічного університету;
 • Донбаський державний технічний університет;
 • Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту;
 • Донецький державний університет управління;
 • Донецький економіко-гуманітарний інститут;
 • Донецький інститут автомобільного транспорту;
 • Донецький інститут економіки та господарського права;
 • Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту;
 • Донецький інститут міського господарства КДАЖКГ;
 • Донецький інститут підприємництва;
 • Донецький інститут психології і підприємництва;
 • Донецький інститут ринку та соціальної політики;
 • Донецький інститут соціальної освіти;
 • Донецький інститут туристичного бізнесу;
 • Донецький інститут управління;
 • Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького;
 • Донецький національний технічний університет;
 • Донецький національний університет;
 • Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського;
 • Донецький юридичний інститут МВС України.

Дрогобич:

 • Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка.

Дружківка:

 • Дружківське відділення Харківського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП).

Євпаторія:

 • Євпаторійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля;
 • Євпаторійський факультет Харківського економіко-правового університету Національного університету внутрішніх справ України;
 • Педагогічний факультет Кримського державного гуманітарного інституту.

Житомир:

 • Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова Національного авіаційного університету;
 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Житомирський державний університет ім. Івана Франка;
 • Житомирський національний агроекологічний університет.

Запоріжжя:

 • Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету;
 • Запорізький державний медичний університет;
 • Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій;
 • Запорізький інститут ім. гетьмана Петра Сагайдачного (МАУП);
 • Запорізький національний технічний університет;
 • Запорізький національний університет;
 • Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 • Класичний приватний університет.

Івано-Франківськ:

 • Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету;
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
 • Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького;
 • Івано-Франківський факультет правознавства та економіки підприємництва Чернівецького економіко-правового інституту;
 • Інститут менеджменту та економіки «Галицька академія»;
 • Карпатський інститут інформатики і підприємництва Міжнародного науково-технічного університету;
 • Коломийський інститут Прикарпатського університету ім.В.Стефаника;
 • Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника;
 • Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ.

Ізмаїл:

 • Ізмаїльський державний гуманітарний університет;
 • Ізмаїльський інститут водного транспорту Української академії наук національного прогресу.

Калуш:

 • Калуський заочний факультет Київського національного університету культури і мистецтв.

Кам’янець-Подільський:

 • Кам’янець-Подільський національний університет;
 • Військово-інженерний інститут при Подільській державній аграрно-технічній академії.

Керч:

 • Керченський морський технологічний інститут.

Київ:

 • Військовий інститут Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
 • Військовий інститут телекомунікації та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
 • ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»;
 • ВНЗ «Університет економіки та права» КРОК»;
 • Державний економіко-технологічний університет транспорту;
 • Державний інститут інтелектуальної власності;
 • Державний інститут підготовки кадрів;
 • Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості;
 • Державний інститут управління та економіки водних ресурсів;
 • Державний університет інформатики і штучного інтелекту;
 • Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій;
 • Європейський університет;
 • Видавничо-поліграфічний інститут при НТУУ «КПІ»;
 • Інститут «Київський Бізнес-коледж» при НТУУ «КПІ»;
 • Інститут екології, економіки і права;
 • Інститут економіки і підприємництва;
 • Інститут енергозбереження та енергоменеджменту;
 • Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка;
 • Інститут заочного та дистанційного навчання;
 • Інститут захисту інформації державного університету інформаційно-комунікаційних технологій;
 • Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті;
 • Інститут країн Сходу та Африки Міжнародного слов’янського університету;
 • Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка;
 • Інститут мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету;
 • Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім.Тараса Шевченка;
 • Інститут муніципального менеджменту та бізнесу;
 • Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України;
 • Інститут підготовки кадрів промисловості України;
 • Інститут підприємництва «Стратегія»;
 • Інститут підприємництва та сучасних технологій;
 • Інститут повітряного і космічного права Національного авіаційного університету;
 • Інститут реклами;
 • Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»;
 • Інститут туризму Федерації профспілок України;
 • Інститут управління природними ресурсами;
 • Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
 • Київський бізнес-інститут при НТУУ «Київський політехнічний інститут»;
 • Київський гуманітарний інститут;
 • Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука;
 • Київський економічний інститут менеджменту;
 • Київський Інститут Бізнесу і Технологій;
 • Київський національний аграрний університет;
 • Київський інститут внутрішніх справ при Київському національному університеті внутрішніх справ;
 • Київський інститут інвестиційного менеджменту;
 • Київський інститут менеджменту та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті;
 • Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва;
 • Київський інститут перекладачів при НАН України;
 • Київський інститут регіонального управління, підприємництва, екологічного менеджменту і туризму при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка;
 • Київський інститут соціальних та культурних зв’язків ім. Святої княгині Ольги;
 • Київський міжнародний університет;
 • Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка;
 • Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;
 • Київський національний лінгвістичний університет;
 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Київський національний університет внутрішніх справ;
 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
 • Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого;
 • Київський національний університет технологій та дизайну;
 • Київський славістичний університет;
 • Київський університет «Східний світ»;
 • Київський університет права Національної академії наук України;
 • Київський університет туризму, економіки і права;
 • Київський факультет хореографії Міжнародного Слов’янського університету;
 • Медичний інститут Української асоціації народної медицини;
 • Міжгалузевий інститут управління;
 • Міжнародний інститут моди Київської академії перукарського мистецтва;
 • Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю. Бугая;
 • Міжнародний Слов’янський університет;
 • Міжнародний Соломонів університет;
 • Міжнародний університет бізнесу і права;
 • Міжнародний університет фінансів;
 • Міжнародний християнський університет;
 • Міжрегіональний інститут управління;
 • Національний авіаційний університет;
 • Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця;
 • Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
 • Національний транспортний університет;
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
 • Національний університет «Острозька академія»;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Національний університет фізичного виховання і спорту України;
 • Національний університет харчових технологій;
 • Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі;
 • Український інститут лінгвістики і менеджменту;
 • Український університет фінансів і права при Тендерній палаті України;
 • Український фінансово-економічний інститут;
 • Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні»;
 • Університет банківської справи НБУ;
 • Університет сучасних знань;
 • Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну.

Кіровоград:

 • Кіровоградська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 • Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка;
 • Кіровоградський інститут комерції;
 • Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки;
 • Кіровоградський національний технічний університет;
 • Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ.

Конотоп:

 • Конотопський інститут Сумського державного університету.

Косів:

 • Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

Краматорськ:

 • Краматорський економіко-гуманітарний інститут.

Красноармійськ:

 • Красноармійська філія Донецького національного технічного університету.

Краснодон:

 • Краснодонський факультет інженерії та менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.

Кременець:

 • Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка.

Кременчук:

 • Кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла Остроградського;
 • Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки та права;
 • Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

Кривий Ріг:

 • Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету;
 • Криворізький технічний університет;
 • Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна академія»;
 • Приватний навчальний заклад «Інститут ділового адміністрування».

Луганськ:

 • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля;
 • ДЗ «Луганський інститут праці та соціальних технологій»;
 • Луганський державний інститут культури і мистецтв;
 • Луганський державний медичний університет;
 • Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Едуарда Олексійовича Дідоренка;
 • Луганський національний аграрний університет;
 • Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченко.

Луцьк:

 • Вища школа «Луцький гуманітарний університет»;
 • Волинський інститут економіки та менеджменту;
 • Волинський інститут ім. В. Липинського Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП);
 • Волинський національний університет ім. Лесі Українки;
 • Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного університету;
 • Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 • Луцький національний технічний університет.

Львів:

 • Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола;
 • Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України;
 • Львівський державний університет фізичної культури;
 • Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ;
 • Відкритий міжнародний університет розвитку;
 • Львівський медичний інститут;
 • Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;
 • Львівський національний аграрний університет;
 • Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького;
 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 • Львівський факультет Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту ім. В.Лазаряна;
 • Національний лісотехнічний університет України;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Український Католицький Університет.

Макіївка:

 • Макіївський економіко-гуманітарний інститут.

Маріуполь:

 • Азовський морський інститут Одеської національної морської академії;
 • Маріупольський державний гуманітарний університет;
 • Приазовський державний технічний університет.

Мелітополь:

 • Мелітопольське територіальне представництво Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 • Мелітопольський державний педагогічний університет;
 • Таврійський державний агротехнологічний університет.

Мукачево:

 • Мукачівський гуманітарно-педагогічний інститут;
 • Мукачівський інститут Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника;
 • Мукачівський технологічний інститут;
 • Факультет підготовки молодших спеціалістів Мукачівського технологічного інституту.

Ніжин:

 • Ніжинський агротехнічний інститут Національного аграрного університету;
 • Ніжинський державний університет ім. М.В.Гоголя.

Миколаїв:

 • Миколаївська філія Європейського університету;
 • Миколаївський державний аграрний університет;
 • Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв;
 • Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова;
 • Чорноморський державний університет ім. П. Могили;
 • Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету.

Нікополь:

 • Нікопольський юридичний факультет Харківське державного педагогічного університету Г. Сковороди;
 • Нікопольський економічний університет;
 • Нікопольський інститут Запорізького національного університету;
 • Нікопольський інститут управління, бізнесу і права.

Нова Каховка:

 • Новокаховський політехнічний інститут.

Одеса:

 • Одеський державний аграрний університет;
 • Одеський державний екологічний університет;
 • Одеський державний інститут вимірювальної техніки;
 • Одеський державний медичний університет;
 • Одеський державний університет внутрішніх справ;
 • Одеський національний морський університет;
 • Одеський національний політехнічний університет;
 • Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова;
 • Одеський ордена Леніна інститут Сухопутних військ;
 • Одеський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України;
 • Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського.

Павлоград:

 • Західнодонбаського приватний інститут економіки і управління.

Переяслав-Хмельницький:

 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

Полтава:

 • Полтавська філія Харківського гуманітарно-технічного інституту;
 • Полтавське представництво Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 • Полтавський відокремлений підрозділ Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу;
 • Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка;
 • Полтавський інститут бізнесу Міжнародного науково-технічного університету;
 • Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;
 • Полтавський університет споживчої кооперації України.

Рені:

 • Ренійська філія Дніпропетровського університету економіки та права.

Рівне:

 • Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука;
 • Рівненське відділення Київського університету права;
 • Рівненський державний гуманітарний університет;
 • Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету.

Рубіжне:

 • Рубіжанська філія Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.

Севастополь:

 • Кримський інститут економіки та господарського права;
 • Севастопольський військово-морський ордена Червоної Зірки інститут ім. П. С. Нахімова;
 • Севастопольський економіко-технологічний факультет Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського;
 • Севастопольський національний технічний університет;
 • Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості.

Сєвєродонецьк:

 • Відокремлений підрозділ «Сєвєродонецький факультет економіки і менеджменту»;
 • Сєвєродонецький технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.

Сімферополь:

 • Кримський державний агротехнологічний університет;
 • Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгіївського;
 • Кримський економічний інститут Київського національного економічного університету;
 • Кримський заочний факультет Київського національного університету культури і мистецтв;
 • Кримський інститут інформаційно-поліграфічних технологій Української академії друкарства;
 • Кримський психолого-педагогічний факультет Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка;
 • Кримський центр Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу;
 • Кримський юридичний інститут Національної юридичної академії України Ярослава Мудрого;
 • Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ;
 • ПВНЗ «Кримський інститут бізнесу»;
 • Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет»;
 • Сімферопольський навчальний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського;
 • Сімферопольський факультет заочного навчання Харківського Національного автомобільно-дорожнього університету;
 • Таврійський екологічний інститут;
 • Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського;
 • Університет економіки і управління;
 • Південноукраїнський інститут при НТУУ «КПІ».

Слов’янськ:

 • Слов’янський державний педагогічний університет.

Судак:

 • Судакський факультет управління та економіки Таврійського національного університету.

Суми:

 • Сумська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 • Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка.

Тернопіль:

 • Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола;
 • ПВНЗ «Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій»;
 • Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського;
 • Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя;
 • Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти;
 • Тернопільський комерційний інститут;
 • Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільської академії народного господарства.

Ужгород:

 • Закарпатський державний університет;
 • Закарпатський угорський педагогічний інститут;
 • Ужгородський заочний факультет Київського національного університету культури і мистецтв;
 • Ужгородський національний університет;
 • Юридичний інститут Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.

Умань:

 • Уманський відокремлений підрозділ Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу;
 • Уманський державний аграрний університет;
 • Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини.

Феодосія:

 • Кримський факультет Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля;
 • Феодосійський державний фінансово-економічний інститут;
 • Феодосійський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Харків:

 • Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;
 • Східноукраїнська філія Міжнародного Соломонового університету;
 • Вищий навчальний заклад «Учбовий науково-виробничий центр» Укртехпрогрес»;
 • Гуманітарно-технічний інститут;
 • Інститут сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум»;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Національний фармацевтичний університет;
 • Університет цивільного захисту України;
 • Харківський гвардійський ордена Червоної Зірки інститут танкових військ ім. Верховної Ради;
 • Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури;
 • Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського;
 • Харківський економіко-правовий університет;
 • Харківський інститут бізнесу і менеджменту;
 • Харківський інститут військово-повітряних сил ім. Івана Кожедуба;
 • Харківський інститут екології і соціального захисту;
 • Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджемент;
 • Харківський інститут інформаційних технологій в формі ТОВ;
 • Харківський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП);
 • Харківський інститут соціального прогресу;
 • Харківський інститут управління;
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва;
 • Харківський національний економічний університет;
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенко;
 • Харківський національний університет внутрішніх справ;
 • Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 • Харківський соціально-економічний інститут;
 • Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету;
 • Харківський транспортний інститут;
 • Харківський університет повітряних сил;
 • Приватний вищий навчальний заклад «Гуманітарно-технічний інститут»;
 • Приватний вищий навчальний заклад «Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту».

Херсон:

 • Херсонський державний аграрний університет;
 • Херсонський державний університет;
 • Херсонський національний технічний університет;
 • Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ.

Хмельницьк:

 • Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;
 • Хмельницький економічний університет;
 • Хмельницький інститут конструювання та моделювання швейних виробів;
 • Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини« Україна»;
 • Хмельницький приватний інститут бізнесу;
 • Хмельницький університет управління та права.

Хуст:

 • Хустська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Черкаси:

 • Східноєвропейський університет економіки і менеджменту;
 • Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ;
 • Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.

Чернівці:

 • Буковинський державний медичний університет;
 • Буковинський університет;
 • Західноукраїнський економіко-правничий університет;
 • Чернівецький торгово-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

Чернігів:

 • Чернігівський державний інститут економіки і управління;
 • Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці;
 • Чернігівський державний технологічний університет.

Ялта:

 • Кримський гуманітарний університет;
 • Ялтинський університет менеджменту.