Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт купити диплом вузу, (далі – diplomukr.kiev.ua) розташований на доменному імені diplomukr.kiev.ua (а також його субдоменах), може отримати про Користувача під час використання сайту diplomukr.kiev.ua (а також його субдоменів), його програм і його продуктів.

1. Визначення термінів
1.1 у цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. “Адміністрація сайту” (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом купити диплом вузу, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. “Персональні дані” – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеному, або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. “Сайт купити диплом вузу» – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): diplomukr.kiev.ua, а також його субдоменах.

1.1.6. “Субдомени” – це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту купити диплом вузу, а також інші тимчасові сторінки, внизу який вказана контактна інформація Адміністрації

1.1.5. “Користувач сайту купити диплом вузу” (далі Користувач) – особа, що має доступ до сайту купити диплом вузу, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту купити диплом вузу.

1.1.7. “Cookies” -невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. “IP-адреса” – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, через яку користувач отримує доступ на diplomukr.kiev.ua.

2. Загальні положення
2.1. Використання сайту купити диплом вузу Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту купити диплом вузу .

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується до сайту купити диплом вузу. diplomukr.kiev.ua не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті купити диплом вузу.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

3. Предмет Політики конфіденційності
3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом адміністрації при реєстрації на сайті купити диплом вузу або при підписці на інформаційну e-mail розсилку.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті купити диплом вузу і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail)
3.2.4. місце проживання користувача (при необхідності)
3.2.5. фотографію (при необхідності)

3.3. diplomukr.kiev.ua захищає дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:
– IP адреса;
– інформація З cookies;
– інформація про браузер
– час доступу;
– реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.

3.3.2. diplomukr.kiev.ua здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення та вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація неоговорена вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п. п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача
4.1. Персональні дані Користувача адміністрація може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації користувача, зареєстрованого на сайті купити диплом вузу для його подальшої авторизації.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних сайту купити диплом вузу.
4.1.3. Встановлення з користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту купити диплом вузу, обробки запитів і заявок від користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту купити диплом вузу, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача по електронній пошті.
4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту купити диплом вузу.
4.1.9. Надання Користувачеві за його згодою спеціальних пропозицій, новинної розсилки та інших відомостей від імені сайту купити диплом вузу.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації
5.1. Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади Російської Федерації тільки з підстав і в порядку, встановленим законодавством Російської Федерації.

5.3. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація має право не інформувати користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація спільно з користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Права та обов’язки сторін
6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту купити диплом вузу, і давати згоду на їх обробку.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до федеральними законами. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачені законом заходи щодо захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити адміністрацію за вказаною E-mail адресою.

6.2. Адміністрація зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних користувача відповідно до порядку, зазвичай використовуваного для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного користувача, з моменту звернення або запиту користувача, або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Відповідальність сторін
7.1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства Російської Федерації, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.